מהם הקריטריונים להוצאת דרכון פולני

by preston rudd

אנשים רבים זכאים על פי חוק לקבלת אזרחות ודרכון פולני, אולם לא מכירים את זכאותם

רבים מעוניינים בהוצאת דרכון אירופאי, ואכן זכאים לקבלת דרכון פולני, אך אינם יודעים מהם הקריטריונים להוצאת דרכון זה ומהי דרך הפעולה שהם צריכים לנקוט בכדי לקבלו. זכאות לדרכון פולני יכולה להקל עלינו משמעותית במהלך החיים, היות ומדובר בדרכון אירופאי בעל כלל היתרונות הגלומים בדבר, ולכן כדאי לבדוק את הזכאות לקבלת דרכון זה.

אז מהם הקריטריונים להוצאת דרכון פולני זכאות?

  • אזרחות פולנית: ראשית, בכדי לוודא דרכון פולני זכאות, על אדם להיות אזרח פולין. רבים מהישראלים אכן זכאים לקבלת אזרחות פולנית, אולם טרם פעלו לשם קבלתה בפועל. במידה והנכם מעוניינים בהוצאת דרכון פולני, יש להוציא קודם כל אזרחות פולנית על פי התנאים שנקבעו על ידי השגרירות הפולנית. חשוב לציין כי התהליך עצמו משתנה במקצת מאדם לאדם ויכול לארוך מספר חודשים, בהם יצטרך מבקש האזרחות להמציא מסמכים שונים, ולכן חשוב לתכנן את הוצאת האזרחות מראש ולא לבצעה בלחץ של זמן.
  • המצאת מסמכים: לאחר קבלת האזרחות הפולנית, יוכל מבקש דרכון פולני זכאות לפנות לשגרירות פולין בתל אביב. כדאי לדעת כי הוצאת דרכון פולני עלולה גם היא לארוך מספר חודשים, ולכן התהליך מתבצע רק בשגרירות פולין בישראל, כאשר לא ניתן להוציא את הדרכון במדינות זרות, אף לא בפולין, גם אם מבקש הבקשה כבר בעל אזרחות. המסמכים הנדרשים לשם קבלת הדרכון משתנים מאדם לאדם, ונעים בין מסמך אחד לארבעה. המסמכים אשר יכולים להידרש על ידי השגרירות הם- תעודה המעידה על אזרחות פולית של המבקש (תידרש עבור כל בקשה), תעודת לידה פולנית, צילומי פספורט ודרכון ישראלי בתוקף. לעיתים, נשים וקטינים ידרשו להמציא אישורים נוספים.
  • רישום המסמכים בפולין: איסוף המסמכים הנדרשים לשם הגשת הבקשה אינו מספיק, ויש לרשום אותם בשגרירות הפולנית. רישום המסמכים אורך זמן רב, כאשר רישום כל מסמך עלול לארוך כחודש ולרוב לא ניתן לרשום יותר ממסמך אחד בכל פעם. גם הרישום מתבצע רק בשגרירות הפולנית, למרות שתיעוד המסמכים עצמו מתבצע במשרדים שונים בפולין. לאחר רישום המסמכים תיבחן הבקשה לקבלת דרכון.
  • קבלת הדרכון: במידה ובקשת הוצאת דרכון פולני זכאות אושרה, שגרירות פולין בישראל תנפיק למבקש הבקשה דרכון. בכדי לקבל את הדרכון בפועל על מבקש הבקשה לקבוע תור לשגרירות הפולנית בתל אביב ולהגיע עם תעודת אזרחות פולנית, כלל המסמכים שהוגשו לשם קבלת הדרכון וכן טופס ייעודי לשגרירות ושתי תמונות פספורט. לאחר כשבועיים יקבל מבקש הבקשה את הדרכון לביתו.

ניתן לראות כי תהליך הוצאת דרכון פולני עלול להיות ארוך ומורכב ביותר

תהליך הוצאת דרכון פולני אינו פשוט, וכדאי להכיר את התהליך והמסמכים הנדרשים בטרם תחילתו בכדי לקצר זמנים ולהבטיח את הצלחת הגשת הבקשה.

Related Posts